در حدود سن دو سالگی است که علایم بارز جنسی بین نرها و ماده ها مشخص می شود . تشخیص شتر مرغ های نر و ماده بالغ ساده است . از روی رنگ بال و پرها و اندازه جثه می توان به نر و ماده بودن پی برد.

رنگ پرهای شتر مرغ نر وقتی حدود دو سال سن دارد سیاه وسفید است و رنگ پر شتر مرغ ماده و پرندگان نابالغ از درخشندگی کمتری برخوردار بوده به رنگ خاکستری – قهوه ای می باشد. در فصل جفت گیری رنگ منقار ، اطراف چشم ها و رنگ استخوان پای شتر مرغ نر قرمز می شود که دلیل آن ترشح هورمونی از بیضه های پرنده نر می باشد .

شدت رنگ قرمز با میزان قدرت جنسی نر ، ارتباط مستقیم دارد . هر چه این قرمزی پر رنگ تر و درخشنده تر باشد ، درصد باروری تخمها بالاتر است. شتر مرغ دارای آلت تناسلی است که بر خلاف اکثر پرندگان می توان به بیرون هدایت شود. توجه به این نکته بسیار مهم است که قرمزی منقار و پشت در نرها به وجود بیضه ها رشد کرده و تکامل یافته بستگی دارد و سیاه و سفید بودن پرها به عدم وجود تخمدان .

حال اگر چنانچه شتر مرغ نر عقیم شود هرگز پوست منقار و بدنش قرمز نمی شود در حالی که پرهایش همچنان مشکی وسفید باقی می ماند.