نمایندگی های شرکت سیمرغ پروران پارسه

Dr.Fariba Mianji

International Business Development Specialist

intldevelopment@irostrich.ir

+۹۸۹۳۶۳۲۸۰۰۹۸

+۶۰۱۷۷۸۱۴۲۴۹

نماینده انحصاری فروش در جنوب شرقی آسیا و کشورهای حوزه آ س آن

نام شرکت

Caspian Fresh Resources

آدرس 

Soho KL, J-6-13A , Solaris Mont Kiara , 50480 ,

Federal Territory of Kuala Lumpur , Malaysia

——————————————–

Adam Breimo

+۶۰۱۲۲۱۱۷۹۷۵

+۶۰۳۶۴۱۱۷۰۴۶

freshcaspian@gmail.com

——————————————–

Dr.Fariba Mianji

+۶۰۱۷۷۸۱۴۲۴۹

+۹۸۹۳۶۳۲۸۰۰۹۸

intldevelopment@irostrich.ir

——————————————-

نماینده فروش عمان

نام شرکت

William Smart Trading

آدرس 

Grand Mall Shopping Center

Second Floor, Muscat, Oman

——————————————–

William

+۹۶۸۹۷۸۰۰۰۸۹

+۴۴۷۸۰۸۵۱۵۰۱۰