**** قیمت گذاری مورخ فروردین ماه 99 ****
————————————–
خرید پرنده پرواری در محل پرواری در استان فارس تا 80 کیلو
کیلویی 27.000 تومان
————————————–
خرید پرنده پرواری در محل پرواری در استان فارس 80 کیلو به بالا
کیلویی 28.000 تومان
————————————–
خرید پرنده پرواری روی باسکول در کشتارگاه
دو هزار تومان به ازای وزن زنده به مبلغ ها اضافه میشود
————————————–
——– پرداخت نقدی میباشد ———
** قیمت عمده فروشی کشتارگاه شترمرغ تعاونی سیمرغ پروران پارسه ** هر کیلو
————————————–
فروش ران با استخوان 102.000 تومان
————————————–
خرده گوشت(چرخی) 70.000 تومان
————————————–
سنگدان پاک شده 50.000 تومان
————————————–
بال با اسنخوان 35.000 تومان
————————————–
گوشت لخم 115.000 تومان
————————————–
راسته کمر 120.000 تومان
————————————–
دل و جگر 65.000 تومان
————————————–
فیله کمر 120.000 تومان
————————————–
گردن 65.000 تومان
————————————–
دنبالچه 45.000 تومان
————————————–
سربال 35.000 تومان
————————————–
دنده 30.000 تومان
————————————–
———————————————————————–
***فروش***
فروش مولد 12.000.000 تومان
————————————–
فروش پیش مولد 7.000.000 تومان
———————————————————————–