armspp

مدیر عامل شرکت : آقای اجاقی          

مجتمع پرورش شترمرغ سیمرغ پروران پارسه به مساحت بیست هکتار دارای بزرگترین کشتارگاه شترمرغ در منطقه خاورمیانه واقع در شهر شیراز می باشد. این مجتمع تولیدی به ظرفیت چهارصد و پنجاه  قطعه مولد و شش هزار  قطعه پرواری قابلیت کشتار هشتاد قطعه در هر شیفت را دارا می باشد. در این مجتمع تولیدی صنعتی و پرورشی علاوه بر تولیدات داخلی این کشتارگاه بیش از صد واحد تولیدی را در خود استان و استان های مجاور پوشش داده و با تمامی واحدهای پرواری و تولیدی صنعت شترمرغ متصل می باشد. مجتمع به عنوان زنجیره تولید دارای سالن های پرورش مولد و پرواری ، سایت جوجه کشی ، کارخانه خوراک دام و کشتارگاه صنعتی شترمرغ می باشد . دیگر کارخانه های متصل به کشتارگاه شامل فرآوری گوشت ، سوسیس ، انواع کالباس ، برگرها، فرآوری روغن، فرآوری پر، فرآوری پوست تا مرحله پیش دباغی نیز می باشد.