علائم کمبود مواد معدنی در شترمرغ ومقادیر مورد نیاز در تن جیره بندی

 مهندس حمید راستگویان – کارشناس ارشد تغذیه طیور

 

 

مواد معدنی

علائم کمبود

 

مقدار در تن

برای جلوگیری از

علائم کمبود

منگنز(Mn)

 

تأخیر در رشد ، ناهنجاری سیستم اسکلتی ، پروزیس ، کاهش جوجه درآوری ، کندرودیستروفی ،

کوتاهی و عریضی استخوانهای پا

 

(gr) 80

 

آهن(Fe)

 

تأخیر در رشد ، آنمی هیپوکرومیک ، افزایش حساسیت به بیماریها و عدم اشتها.

 

(gr) 45

 

روی(Zn)

 

تأخیر در رشد ، کاهش رشد پرها ، کوتاهی و عریضی استخوانهای پا ، کاهش جوجه درآوری و افزایش

ضخامت پوست ران و پاها.

 

(gr) 80

 

مس(Cu)

 

غیرطبیعی و بد شکل شدن اسکلت ، افزایش وقوع شکستگی ها ، کاهش استحکام رگهای خونی و پارگی

آئورت و اختلال در سیستم اعصاب مرکزی.

 

(gr) 10

 

ید ( I )

 

مرگ در زمان خروج جوجه از تخم و تأخیر در جوجه درآوری

 

(gr) 1

 

سلنیوم(Se)

 

تأخیر در رشد، دیستروفی عضلانی و لوزالمعده

 

(mg) 272