افراد چاق گوشت شترمرغ بخورند

افرادی که چاق هستند ولی کم خونی هم دارند میتوانند گوشت شترمرغ را در برنامه غذایی خود بگنجانند که بیشترین میزان آهن و کمترین میزان چربی را دارد.
کمبود آهن میتواند قدرت فکری افراد را تحلیل بدهد،حتی در افرادی که افت آهن در بدن آنها بیش از حد است با عدم تمرکز ، مقاوم نبودن بدن در برابر بیماریها ،تحمل نکردن دیگران، خشم فزاینده و آتشفشانی روبه رو میشوند.
افرادی که آهن بدنشان بسیار پائین است پای آنها حالت سوزن سوزن میشود و هنگام بلند شدن از زمین چشم آنها تیره و تار میشود و اگر این روند ادامه یابد مفاصل با درد مواجه شده و فرد هنگام بالا رفتن از پله ها نفس کم می آورد و روز به روز توانش کمتر میشود.
مهمترین علت کم آهنی خوردن چایی بعد از غذاست.
آهن از طریق عضلاتی مانند گوشت قرمز،آبزیان و ماکیان در اختیار بدن قرار میگیرد و جذب میشود.
به نظر کارشناسان به دلیل اینکه افراد چاق و کم خون خون همواره با این مشکل مواجهند که چربی موجود در گوشت، مانع استفاده از آن برای جذب آهن میشود ،،گوشت شترمرغ بالاترین میزان آهن و کمترین میزان چربی را دارد که افراد چاق و کم خون میتوانند از آن استفاده کنند بدون آنکه با مشکلی رو به رو شوند