تشکیل انجمن پرورش دهندگان شترمرغ

 

انجمن پرورش دهندگان شترمرغ ایران تشکیل گردید . در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۶ جلسه مجمع عمومی موسس انجمن با حضور ۲۱ عضو تشکیل شد . در این جلسه که با حضور آقای مهندس نصیری نماینده وزارت جهاد کشاورزی و آقای دکتر عیسی زاده نماینده وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید ,اساسنامه انجمن تصویب و میزان حق عضویت اعضاء مشخص شد .

ضمنا پس از رای گیری افراد زیر به عنوان هیات مدیره و بازرس انجمن انتخاب شدند :

اعضای اصلی هیات مدیره :

آقای علی صالحی (تعاونی شترمرغ داران اصفهان )

آقای بهروز رضایی (مهدیس وارنا )

آقای ابوالحسن خلیلی ( ایراکن )

آقای حمید اجاقی ( سیمرغ پروران پارسه )

آقای اکبر پازوکی زاده ( بالنده رشد )

اعضای علی البدل هیات مدیره :

آقای رضا طلایی ( تعاونی موسسات صنعت شترمرغ شمال )

آقای سید محمد حسینی ( پارس گوشت درود )

بازرس اصلی : آقای محمد امین راسخ

بازرس علی البدل : آقای محسن نهاوندی 

در اولین جلسه هیات مدیره انجمن سمت اعضا به شرح زیر تعیین شد:

آقای بهروز رضایی رییس هیات مدیره 

آقای حمید اجاقی نایب رییس هیات مدیره 

آقای علی صالحی خزانه دار

آقای ابوالحسن خلیلی دبیر انجمن