معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی در رأس یک هیئت اقتصادی و فنی متشکل از دو بخش دولتی و خصوصی طی روزهای دوم تا هفتم اسفند ماه سالجاری از مرکز تحقیقاتی و تولیدی علوم دامی Arc Irene و زنجیره یکپارچه تولید مرغ و کشتارگاه کاملاً مکانیزه کشور آفریقای جنوبی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی دکترحسن رکنی در این بازدید با همتای خود بکه چله معاون وزیر کشاورزی شیلات و جنگلداری آفریقای جنوبی در زمینه ظرفیت های فی مابین در بخش کشاورزی مذاکره و مقرر شد از توانمندیهای طرفین در این خصوص استفاده شود.
براساس این گزارش، از مهمترین برنامه های هیئت ایرانی در این سفر بازدید از توانمندیهای کشور آفریقا در زمینه پرورش شتر مرغ، زنبور عسل و مزارع با ظرفیت کشت گسترده نباتات علوفه ای با هدف امکان سنجی کشت فرا سرزمینی و بررسی زمینه های همکاری در این خصوص بود.

این گزارش در ادامه یادآور شده است: امکان سنجی زمینه صادرات عسل و محصولات فرآوری شده از ایران به کشور آفریقا، انتقال فناوری، واردات و صادرات شتر مرغ و برگزاری نشست های کمیته فنی به منظور نهایی سازی اسناد و یادداشت های تفاهم نامه همکاری های مشترک توسط معاونان وزیر از دیگر برنامه های بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی بود.

گفتنی است مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام، مسئول گروه آفریقا در دفتر امور بین الملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین نمایندگان تشکل های پرورش و فرآوری محصولات شتر مرغ(مدیر عامل شرکت سیمرغ پروران پارسه -مهندس حمید اجاقی) و زنبور عسل در این سفر دکتر رکنی را همراهی کردند.