**** قیمت گذاری مورخ آبان ماه 98 ****
————————————–
خرید پرنده پرواری در محل پرواری در استان فارس تا 80 کیلو
کیلویی 380.000 ریال
————————————–
خرید پرنده پرواری در محل پرواری در استان فارس 80 کیلو به بالا
کیلویی 390.000 ریال
————————————–
خرید پرنده پرواری روی باسکول در کشتارگاه
بیست هزار ریال به ازای وزن زنده به مبلغ ها اضافه میشود
————————————–
——– پرداخت نقدی میباشد ———
** قیمت عمده فروشی کشتارگاه شترمرغ تعاونی سیمرغ پروران پارسه ** هر کیلو
————————————–
فروش ران با استخوان 1.080.000 ریال
————————————–
خرده گوشت(چرخی) 700.000 ریال
————————————–
سنگدان پاک شده 350.000 ریال
————————————–
بال با اسنخوان 350.000 ریال
————————————–
گوشت لخم 1.250.000 ریال
————————————–
راسته کمر 1.300.000 ریال
————————————–
دل و جگر 650.000 ریال
————————————–
فیله کمر 1.300.000 ریال
————————————–
گردن 650.000 ریال
————————————–
دنبالچه 400.000 ریال
————————————–
سربال 350.000 ریال
————————————–
دنده 300.000 ریال
————————————–
———————————————————————–
***فروش***
فروش مولد 100.000.000 ریال
————————————–
فروش پیش مولد 70.000.000 ریال
———————————————————————–
 

darbare-mojtame2
foroshgah2
download